Vapno

Sasvim sigurno najzastupljenije i najpoznatije građevno vezivo u graditeljstvu od začetaka civilizacije do današnjih dana jest vapno (u raznim nazivima klak, japno, japan, japon, apno, i kreč). Riječ vapno staroslavenskog je podrijetla i gotovo je ista u svim slavenskim jezicima (primjerice u ruskom i poljskom), a vjerojatno joj je osnova riječi vapa koja znači boja. Riječ klak latinskog je podrijetla (calx, calcis), na čemu se temelje nazivi u mnogim jezicima (njem. kalk, tal. calce, španj. cal, ali tu je i engleski naziv lime). Naziv kreč je turskog podrijetla (kireç – čita se kireč). O tisućljetnoj primjeni vapna govori i podatak da se ono koristilo čak u izgradnji Babilonske kule. 

Vapno je poznato kao živo vapno ili kalcijev oksid (CaO) koji se dobiva kalcinacijom drobljenog i sortiranog kamena vapnenca vrlo visoke čistoće u Wärmesttele pećima. Kemijski izgleda ovako  CaCO3  →  CaO + CO2. Ako se živom vapnu dodaje voda dobiva se gašeno (hidratizirano) vapno, kemijska formula:  CaO + H2O → Ca(OH)2.

Naš proizvodni asortiman vapna uključuje sljedeće proizvode: KaluflotKalumetKalusorbAgrokalKalu-vapnoKalciKal

Primjena vapna: Građevinarstvo, Rudarstvo, Metalna industrija, Čelična industrija, Kemijska industrija, Ekologija, Prerađivačko prehrambena industrija, Poljoprivreda