Zaštita zraka

U postrojenju je izvedeno nekoliko sustava s vrećastim filtrom čiji su ispusti spojeni na jedan zajednički ispust (centralni vrećasti filter za otprašivanje bunkera, sita i presipa živog vapna, vrećasti filter za otprašivanje linije separacije i bunkera hidratiziranog vapna, sustav rinfuznog punjenja, vrećasti filter hidratizatora, vrećasti filter pakirnice i linije mljevenja ostataka sa separatora).