Logistika

Logistika obuhvaća sve potrebne aktivnosti da uporabom ljudskih resursa i sredstava dostavlja na tržište naše proizvode u pravo vrijeme i na pravo mjesto, u traženoj količini, kvaliteti i cijeni s točnim infomacijama vezanim za proizvode. Uvijek je naglasak na minimalnim troškovima i optimalizaciji cijelog procesa kako bi se troškovi bili što niži.

Svojim respektabilnim voznim parkom uvijek pružamo uslugu po mjeri kupca, a svojim kvalitetnim odnosima sa kupcima i kanalima distribucije, uz pravilno korištenje prijevozničkih kapaciteta (brodski, željeznički i cestovni transport) te njihovu integriranost, ostvarujemo brzu isporuku i značajnu uštedu u prijevozničkim toškovima.

Logistika sa svojom logističkom tehnologijom i ljudskim potencijalima je također, preko nabavne funkcije, kompletno na usluzi proizvodnji kamenih agregata, živog vapna, hidratiziranog vapna, betona te gospodarenja otpadom.