Agregati za željeznički tucanik

Agregati za željeznički tucanik:

  • Agregati za željeznički tucanik (frakcija 31,5/63 mm)

Karakteristike: 

  • U mineraloško-petrografskoj analizi kamen se derminira kao biomikrudit.
  • Gustoća kamenog materijala iznosi 2,705 g/cm3
  • Tlačna čvrstoća iznosi 160 – 200 MPa
  • Odlikuje se visokom čistoćom CaCO3 (zanemariv udio organskih tvari)
  • Upijanje vlage < 0,2 %

Proizvod podliježe strogom nadzoru kvalitete u skladu za zakonskom normom za kamene agregate za željeznički tucanik HRN EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004 koji se provodi u laboratoriju tvrtke, a vanjski nadzor kvalitete provodi Institut IGH d.d.