Uveden sustav upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001:2015) te sustav upravljanja okolišem (HRN EN ISO 14001:2015)

U želji za neprekidnim poboljšavanjem udjela na tržištu, poslovnog položaja i ugleda u društvu tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2015. Također, uveden je sustav upravljanja okolišem HRN EN ISO 14001:2015.

Politika kvalitete i okoliša

Dugogodišnju tradiciju proizvodnje vapna i kamenih agregata kontinuiranim naporima unaprjeđujemo stavljajući u fokus efikasnost proizvodnje te korištenje alternativnih sirovina i energenata dobivenih reciklažom otpada.

Naš cilj je lokalnom i regionalnom tržištu omogućiti visokokvalitetan i dugoročno održiv izvor baznih mineralnih sirovina za potrebe industrijskih i građevinskih kupaca. Težimo održavanju i širenju našeg proizvodnog asortimana, pri tome zadržavajući već prepoznatu pouzdanost prema našim partnerima.

Imajući na umu zahtjeve naših kupaca usmjerit ćemo sve napore da zadržimo našu konkurentnost i kvalitetu proizvoda, uzimajući u obzir i zaštitu okoliša i sprječavanje zagađenja, te na taj način biti puna podrška našim partnerima, kao i vlastitim radnicima te lokalnoj zajednici.

Kako bismo najbolje osigurali ispunjenje naših ciljeva uspostavit ćemo sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u skladu sa svjetski priznatim normama, držeći se striktno svih nacionalnih kao i EU propisa.

Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem čine osnovu naše poslovne politike, a naše poslovanje razvijamo vodeći se zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015. Nastojimo iz godine u godinu pred sebe postavljati sve više ciljeve po pitanju kvalitete i brige za okoliš, a sustave upravljanja konstantno analizirati te prilagođavati novim vremenima i okolnostima.

Drniš, 28.9.2017. godine

Predsjednik uprave društva

Ivica Barišić, dipl. oec.