Agregati za beton

Agregati za beton (prema EN 12620:2002):

  • Kameni agregat 0/4 mm
  • Kameni agregat 4/8 mm
  • Kameni agregat 8/16 mm
  • Kameni agregat 16/32 mm

Karakteristike: 

  • U mineraloško-petrografskoj analizi kamen se derminira kao biomikrudit.
  • Gustoća kamenog materijala iznosi 2,705 g/cm3
  • Tlačna čvrstoća iznosi 160 – 200 MPa
  • Odlikuje se visokom čistoćom CaCO3 (zanemariv udio organskih tvari)
  • Upijanje vlage < 0,2 %

Proizvod podliježe strogom nadzoru kvalitete u skladu za zakonskom normom za kamene agregate za beton HRN EN 12620:2002+A1:2008 koji se provodi u laboratoriju tvrtke, a vanjski nadzor kvalitete provodi Institut IGH d.d.