Kaluflot

Primjena u rudarstvu

Razni tipovi proizvoda Kaluflot vapna namjenjeni su održavanju pH vrijednosti na optimalnoj razini čime se osigurava visoka kvaliteta eksploatacije osnovnih sirovina. Kaluflot proizvodi također služe za neutraliziranje suvišnih procesnih voda, poplava i kišnice prije povrata u vodotokove. Koristi se također u podzemnim kopovima za stabilizaciju tla, jača konstrukciju te smanjuje rizik nesreća.

 

Primjena u metalnoj industriji

Kaluflot se također primjenjuje u proizvodnji glinice, kao topitelj u taljenju bakra, olova, cinka i dugih metala iz njihovih rudača. Kaluflot služi za neutralizaciju i prevlačenje žice nakon ćišćenja žice kiselinom.

 

 

Primjena u kemijskoj industriji

U kemijskoj industriji koriste se razni tipovi Kalumet i Kaluflot vapna. U procesu proizvodnje papira i drvenjača, zatim kao aditiv uljima za podmazivanje (sulfonati, fenat i salicilati), te kao sušilo u proizvodnji petrokemijskih proizvoda koriste se razni tipovi Kaluflot vapna. Također pri proizvodnji stakla i sode te za neutralizaciju kiselina u kemijskoj industriji koristi se Kaluflot vapno.

 

Primjena u ekologiji

U ekologiji primjenjuje se široki spektar proizvoda tipa Kalusorb i Kaluflot

U zaštiti okoliša za neutralizaciju onečišćujućih tvari u opadnim dimnim plinovima nastalih u raznim industrijskim procesima kao što su sumpor i klor koristi se Kalusorb. Pomiješan sa aditivima Kalusorb zadržava teške metale.

Kaluflot u zaštiti okoliša – tretmanu otpadnih voda industrije i gradova je vrlo unčikovit. Tretmanom onečišćenih industrijskih voda Kaluflot-om  vrši se korekcija pH vrijednosti, odstranjuju se fosfori i dušik, postiže se bistrenje vode. Otpadne vode iz gradskih prošistača također se tretiraju Kaluflot-om te se nakon tretmana pročišćene vode slijevaju u vodotokove. 

Za omekšavanje industrijskih i uklanjane nečistoća iz pitkih voda također se koristi Kaluflot.

Za saniranje onečišćenih zemljišta (korekcija pH vrijednosti, imobilizacija sulfata i teških metala), zatim obrada medicinskog i ostalog opasnog otpada, odrada organskog i anorganskog mulja, Kaluflot je vrlo efikasan proizvod.