Gospodarenje otpadom

Sukladno Direktivi EU o otpadu i Strategiji gospodarenja otpadom u RH tvrtka se opredijelila za energetsku oporabu otpada. Posljednjih nekoliko godina tvrtka je instalirala najbolju dostupnu tehnologiju i opremu u cilju praćenja emisija i kontrole izgaranja zamjenskih goriva. Korištenjem zamjenskih goriva smanjuje se ukupna emisija stakleničkih plinova, odnosno emisija stakleničkih plinova je neutralna, jer oslobođena količina CO2 je jednaka onoj koja nastaje prirodnom razgradnjom.

Osim za proizvodnju vapna, od 2005. godine, tvrtka koristi peći za energetsku oporabu otpada. Otpad se u postrojenju oporabljuje u najvećoj mjeri termičkom obradom (postupak R1), a dio otpada se ugrađuje u proizvod (postupak R5). U vrijeme kada se suspaljuje kruti ili tekući otpad u funkciji je i linija zbrinjavanja dimnih plinova. Osim energetskom oporabom tvrtka se bavi i sakupljanjem otpada.

Zamjenska goriva su: 

  • Biomasa (razne vrste i oblici drveta i drvne mase)
  • Otpadna obrađena ulja
  • Razne vrste otpadnog materijala koji imaju ogrjevnu vrijednost