• Naslovna
  • Kamen
  • Proizvodi kamena
  • Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale (prema EN 13242:2002):

  • Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale (Tampon) 0/32 mm
  • Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale (Tampon) 0/63 mm

 Karakteristike:

  • U mineraloško-petrografskoj analizi kamen se derminira kao biomikrudit.
  • Gustoća kamenog materijala iznosi 2,705 g/cm3
  • Tlačna čvrstoća iznosi 160 – 200 MPa>
  • Odlikuje se visokom čistoćom CaCO3 (zanemariv udio organskih tvari)
  • Upijanje vlage < 0,2 %

Proizvod podliježe strogom nadzoru kvalitete u skladu za zakonskom normom za kamene agregate za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji EN 13242:2002+A1:2007 koji se provodi u laboratoriju tvrtke, a vanjski nadzor kvalitete provodi Institut IGH d.d.