Zaštita voda

Prilikom proizvodnje vapna na lokaciji tvornice GIRK Kalun d.d. ne nastaju otpadne vode direktno povezane s proizvodnim procesom. 

Sve tehnološke otpadne vode odnosno otpadne vode nalaze se u sustavu recirkulacije. Otpadne vode koje nastaju prilikom pranja miješalice u pogonu betonare nalaze se u sustavu recirkulacije, odnosno nakon pročišćavanja u trokomornoj taložnici ponovo se koriste u proizvodnom procesu. U proizvod se ugrađuje cca 200 l vode/m3 betona. Tehnološke otpadne vode nastaju i prilikom pranja vozila na platou kod servisne radionice odvode se putem kanala na separator masti i ulja, nakon čega se vraćaju u proizvodni proces sustavom recirkulacije.

Sanitarne vode se ispuštaju u 4 sabirne vodonepropusne jame koje se prazne prema potrebi od strane komunalnog poduzeća. 

Oborinske vode s manipulativnih površina svedene su na separatore masti i ulja.