Proizvodni kapaciteti

Godišnji kapacitet proizvodnje živog vapna je 120.000 tona u dvije ASK peći tipa Wärmestelle. Osim živog tvrtka proizvodi hidratizirano vapno vrlo visoke čistoće i bjeline (vrlo visok sadržaj CaO, odnosno Ca(OH)2) koje je izrazito pogodno za građevinarstvo, metalurgiju, kemijsku industriju, prehrambenu industriju, industriju nemetala, poljoprivredu, a u ekologiji je nezamjenjiv element u sanaciji svih ekoloških incidenata u prirodi. U sklopu modernizacije instalirana je kompletna Cimprogetti linija hidratiziranja kapaciteta 20 t/sat, nova linija pakiranja (Haver & Boecker) i paletiziranja (Beumer) sa "zimskim" pakiranjem (stretch hood folija). 

U vlasništvu tvrtke su tri kamenoloma vapnenca vrlo visoke čistoće, kao i kamenolom kvarca, a na osnovi fizičko mehaničkih svojstava, mineraloško petrografskog sastava te kemijske čistoće, stijenska masa je ocijenjena kao sirovina povoljnog sastava za proizvodnju kamenih agregata za izradu betona, asfalta, tamponskih slojeva na cestama i željezničkim prugama. Godišnji kapacitet prerade kamena je 1.000.000 tona.