Primjena kamena

Kamen vapnenac se proizvodi u kamenolomu Lisičnjak i primjenjuje se: